1
Trai cay phong phu: chuyen cac san pham ve trai cay Da Lat nhu dau tay Da Lat, cam canh Da Lat, chuoi Laba, hong gion Da Lat….Tat ca trai cay deu xuat xu ro rang va duoc van chuyen tu trang trai tai Da Lat.

Comments

Who Upvoted this Story